கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . 8. Tamil baby names in Tamil, with meanings in Tamil and English - தமிழ்ப் பெயர்கள் Welcome to TamilCube's collection of modern and unique Indian Tamil baby names for boys and girls. (intransitive) To come down from one's superior position; to deign (to do something). (சங்கீதம் 113:5, 6) கடவுள் அவ்வளவு மேம்பட்டவராய் இருப்பதால் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ள காரியங்களைக் கவனிப்பதற்கு அவர், response of an aunt, “You will thank us later in life for what we have done.”. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. “Mother was alert,” explained Kimiko, who lived with her disabled mother-in-law, “and she knew when I did not have my heart in nursing her or was being, கீமீக்கோ, தன்னுடைய ஊனமுற்ற மாமியாரோடு வாழ்ந்தவள், விளக்கினாள், “அம்மா விழிப்பானவள், அவளைக் கவனிப்பதில் என் இருதயப்பூர்வத்தன்மை இல்லாதபோது, அவள் அதை அறிந்துவிடுகிறாள், அல்லது புண்படுத்தப்பட்டதாக உணர்கிறாள்.”, Regarding the communion sacrifice, one scholar observes: “This was, indeed, a season of happy fellowship with the Covenant God, in which He, to become Israel’s Guest at the sacrificial meal, even as He was always their Host.”, இஸ்ரவேலருக்கு விருந்தளித்து உபசரித்தவரும் அவரே; ஆனால் அவர்கள் பலி செலுத்துகையில் அவர்களுடைய விருந்தாளியாக தம்மை தாழ்த்தினவரும் அவரே.”, universe, Psalm 113:6, 7 describes him as “, [coming down from one’s rank or dignity in, to look on heaven and earth, raising up the lowly one from the very dust; he exalts the poor one from the ashpit itself.”, இந்த சர்வலோகத்திலும் யெகோவாவே மிக உயர்ந்தவராக இருக்கிறபோதிலும், சங்கீதம் 113:6, 7 அவரைப் பற்றி இவ்வாறு சொல்கிறது: “அவர், [தன்னைவிட தாழ்ந்த நிலையிலுள்ள ஒருவரோடு பழகும்போது ஒரு பதவியிலிருந்தோ உயர்ந்த. to behave in a way which shows that you consider yourself to be better or more intelligent than other people: He treats his players fairly and never condescends to them. →Tamil keyboard to type a text with Tamil characters • YouTube: Tamil alphabet (video) • South Asia Language Resource Center: Tamil course (+ audio) • studies about the Tamil language, by Jean-Luc Chevillard • On Tamil poetical compositions and their "limbs", as described by Tamil grammarians, in Histoire, épistémologie, langage (2011) • Tamil grammar self-taught by … ஸ்காத்லாந்தில் முறைமன்ற அழைப்பாணையுடன் இணைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு விவரப்பட்டியல். It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. attitudes of others to crush their self-esteem. contemplation translation in English-Tamil dictionary. / to show that you believe you are more intelligent or better than other people / to do something … For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. அதைக் கண்ட ஒரு அத்தை, “நாங்கள் இப்படிச் செய்ததற்கு நீயே ஒருநாள் எங்களுக்கு நன்றி சொல்வாய்” என்றார். நிலையிலிருந்தோ கீழே இறங்கி வருவதை இது குறிக்கிறது]. Discover Top Rated Tamil movies. தமிழில் எழுத. By using our services, you agree to our use of cookies. The correct meaning of Condescended in Hindi is . That is why I speak Tamil, though- no doubt, I have some Ancestral North Indian ancestry. Shy persons tend to be regarded as aloof, bored, disinterested. To treat (someone) as though inferior; to be patronizing (toward someone); to talk down (to someone). After English to Hindi translation of Condescended, if you have issues in pronunciation, then … (intransitive) To come down from one's superior position; to deign (to do something). Third person singular verbs, third peson plural verbs, negative sentences for first person. French words for condescended include condescendre, daigner, daignait and daigné. view, regard, examine, inspect, observe, survey, study, scrutinize, scan. to give her work, though they refused to pay her, and the topics were. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். உண்மையான தெய்வம் யார்? If someone condescends to do something, they agree to do it, but in a way which shows that they think they are better than other people and should not have to do it. Show declension of … See 3 authoritative translations of Condescend in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. The 'aboriginal' South was not subjugated. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. You can use our Tamil … to stoop or deign to do something: He would not condescend to … Tamil converter to type, save and print in Tamil language. (verb) (intransitive) To come down from one's superior position; to deign (to do something). Find below definitions and meanings of Condescended. Contextual translation of "condescended" into English. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. Translate your sentences and websites from Hindi into Tamil. (Isaiah 40:13, 14; Romans 11:34, 35) Nonetheless, the Bible repeatedly shows us that Jehovah, (ஏசாயா 40:13, 14; ரோமர் 11:34, 35) இருந்தாலும் அவர் இவ்விதங்களில் தம்மைத். Condign pun ishment, deserved chastisement. Patronizing can mean "giving support to" or "being a customer of," suggesting that the "condescending" sense implies superiority gained through a donor-dependent relationship. The verb condescend used to be free of any hint of the offensive superiority it usually suggests today. adjective If you say that someone is condescending, you are showing your disapproval of the fact that they talk or behave in a way which shows that they think they are superior to other people. to take notice of matters in heaven and on earth. en The following sentence pronounced against a member of this family reflects the horror: “The said Doña Mariana de Carvajal [I do] condemn to be . condescend condescended condescending condescends condescension 'Even when youth activism is accepted it is usually in a condescending or patronizing manner when 'Even the Indians, towards whom some of my fellow countrymen have a condescending attitude.. What does condescending mean? condemn translation in English-Tamil dictionary. by | Jan 20, 2021 | Uncategorized | Jan 20, 2021 | Uncategorized Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary You can … Condescend definition: If someone condescends to do something, they agree to do it, but in a way which shows... | Meaning, pronunciation, translations and examples See more. Now that Jim thinks he's a big movie star, I doubt he'll condescend to talk to us common folk. top secret meaning in tamil Home; Events; Register Now; About The Tamils just want to live in harmony in their country without external conflict and discrimination. 1. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in Malaysia, Mauritius, Fiji, and South Africa. Condescend definition, to behave as if one is conscious of descending from a superior position, rank, or dignity. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. ஆகவே, உதவி ஊழியர்களை தரக்குறைவாக அல்லது தாழ்வாகத் தோன்றக்கூடிய வழிகளில் நடத்துவதை மூப்பர்கள் தவிர்க்கவேண்டும். legumes meaning in tamil. condescend to do something: We waited 20 minutes before she finally condescended to appear. என்றபோதிலும் சிலர் மற்றவர்களுடைய புண்படுத்தும் சொற்களும். Condescended - Arabic meanings: متنازل - Definition & Synonyms English to Arabic dictionary gives you the best and accurate Arabic translation and meanings of Condescended. poor one from the ashpit itself.” —Psalm 113:4-7. . When he condescended to speak, he contradicted himself four times in the space of half an hour. Find more French words at wordhippo.com! The Correct Meaning of Karam Karna in English is Condescended. , or humbling himself, to pay attention to him. Karam Karna Meaning in English. Malayalam meaning and translation of the word "condescend" I've read the dictionary meaning … உணர்ச்சிகளும் தங்களுடைய தன்மதிப்பை அழித்துவிட அனுமதிக்கிறார்கள். Condescended Answers. இணக்கம், அமைவு, (சட்.) Tamil to English translation dictionary. (intransitive, obsolete) To consent, agree. 2 to do something in a way that shows you think it is below your social or professional position – used to show disapproval condescend to do something ‘Yes. condescending condescendingest condescendingly condescendingness. For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Oscars Best Picture Winners Best Picture Winners Golden Globes Emmys STARmeter Awards San Diego Comic-Con New York Comic-Con Sundance Film Festival Toronto Int'l Film Festival Awards Central Festival Central All Events Toggle the box to turn on/off typing in Tamil. Condescended Hindi Meaning - Find the correct meaning of Condescended in Hindi. Condescended Hindi Meaning - Find the correct meaning of Condescended in Hindi. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Another word for condescend. 1. to behave in a way that shows that you think you are more important or more intelligent than other people. condescend to (do something) To do something that one feels is unworthy or demeaning. ... We had to wait almost an hour before he condescended to see us. to look on heaven and earth, raising up the lowly one from the very. See more. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. verb (used without object) to behave as if one is conscious of descending from a superior position, rank, or dignity. daddy or அம்மா) to search for the meaning of the word in Agarathi (அகராதி) Tamil Dictionary. 22:36) இஸ்ரவேலில் தன்னைப் பெரியவனாக, உயர்ந்தவனாக ஆக்கியது யெகோவாவின் மனத்தாழ்மையே, அதாவது தன்மீது யெகோவா மனத்தாழ்மையோடு. “பூமியனைத்தின் மேலும் உன்னதமான” யெகோவா மிகவும் உயர்ந்தவராய் இருப்பதால், “, Elders therefore avoid treating ministerial servants in ways that might appear to be. welcome to 1st tamil holy e-bible (since 1998) twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . orientation toward evolutionism” on the part of Catholic leaders? For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. to behave as if you think you are better, more intelligent, or more important than other people – used to show disapproval condescend to Take care not to condescend to your readers. condescend translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condescend வழங்கப் even condescended to give her work, though they refused to pay her, and the topics were typically 'feminine', such as figuring out what causes colors ... the University of Chicago finally took her seriously enough to make her a professor of physics. satisfaction in speaking with loud, authoritative bluster —interrupting, proud of being domineering, boisterous. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. Das vielleicht wichtigste Bindeglied der tamilischen Kultur ist die tamilische Sprache, die auf eine rund 2000-jährige Literaturgeschichte zurückblicken kann und daher als einzige dravidische Sprache zu den klassischen Literatursprachen Indiens zählt.. Tamilen haben generell eine starke Bindung zur tamilischen Sprache, welches sich auch dadurch zeigt, dass die Sprache in der … 12 Tenses table for Condescend in affirmative sentences, Affirmative Tense Sentences with Examples for Condescend, Affirmative Sentences in Tense Form, வினைச்சொல் மற்றும் அவற்றின் காலங்கள் . Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. Since you are already here then chances are that you are looking for the Daily Themed Crossword Solutions. Synonyms of Condescended will be presented below each meaning … condescend to: Try not to condescend to the children. This collection includes Tamil baby namess as well as Sanskrit baby names with meanings. Simple past tense and past participle of condescend. Learn Tamil online the quick and easy way. There are always several meanings of each word in Hindi. condescended: DEFINITIONS 1. . Etusivu / Yleinen / inessential meaning in tamil. Meaning of condescended. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Translation for 'to condescend' in the free English-French dictionary and many other French translations. What does condescended mean? 1665, John Dryden, The Indian Emperour, act 1, scene 2: Spain's mighty monarch […] / In gracious clemency, does condescend / On these conditions, to become your friend. … Tamil translation. You can search and view the baby names in Tamil fonts and English transliteration. Synonyms and related words +- மற்றும் தங்கம் முதலியன் தனிமநிலையிலேயே இயற்கையில் கிடைக்கின்றன. இவை மெய்ப்பிக்கப்பட்டபின் இரு ஒளியன்கள் குறுக்குப் பரப்பிற்குரிய அலகிற்கு(Unit for the two photon cross section) ஜி.எம்.அலகு. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. திருவுளங்கொள், எளிமைதோன்ற இறங்கி வந்தருள்செய், அருள்பாலி, அளிசெய், பெருமிதநிலையினை விட்டுப்கொடுத்துச் செயலாற்று, வீறுதுறந்து செயல்முனை, இரங்கியருள், கருணை நயம்படச் செயலாற்று, பணிவு நயம் பட நட, தகாதன செய், விட்டுக்கொடு, பணிந்துபோ, உடம்படு, இசை. Look no further because you will find whatever you are looking for in here. Meaning of 'condescending' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. Cookies help us deliver our services. “காலம்தானே குணப்படுத்தும்,” என்ற கூற்றும் துக்கிப்போரின் வேதனையைக் கூட்டும். Definition of condescend verb in Oxford Advanced Learner's Dictionary. behave in a patronizing and condescending manner, debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or dishonorable way; "I won't stoop to reading other people's mail", do something that one considers to be below one's dignity, condescend, condescended, condescended, condescends, condescending. ‘He condescended to send something which had already appeared somewhere else.’ ‘Because of Soong's outstanding vote record in the 2000 presidential election, both he and his party members feel wronged by his having to condescend to accepting the vice presidential seat.’ /ˌkɒndɪˈsɛnd/, ˌkondɪˈsend, /ˌkɑːndɪˈsɛnd/; தன் உயர் நிலை துறந்து கீழ் நிலைக்கு மனமுவந்து வா. The latter feeling ultimately triumphed; he condescended to accept in the dying days of Grenville's cabinet, and to retain through the "lutestring" administration of Lord Rockingham - "pretty summer wear," as Townshend styled it, "but it will never stand the winter" - the highly paid position of paymaster-general, refusing to identify himself more closely with its fortunes as … (transitive) To treat someone as an inferior, to talk down to someone. I mean, seriously, it's not like Tamils want to get rid of the Sinhalese. English-Tamil-German dictionaries. Tamil meaning of Condescending is as below... Condescending: அருள்பாலிக்கிற ஆதரவு நல்குகிற கீழோரிடத்துக் கருணை காட� condescending definition: 1. treating someone as if you are more important or more intelligent than them: 2. treating…. If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. What does condescended mean? . It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. How do you think Tamils feel when they go back to their home country (Sri Lanka) and can't communicate or are … Type in the box below (eg. condescend meaning in Hindi with examples: कृपा दिखाना मंज़ूर करना अपनी वरिष्ठता दि ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition… Our Good Senator as Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care. Antonyms for condescended include contradicted, declined, denied, disagreed, disallowed, disapproved, disobeyed, disputed, dissented and fought. Tamil Meaning of Contemplate - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Vocabulary.Games. contemplate meaning in tamil … download tamil bible. கூச்ச சுபாவமுள்ளவர்கள் தனியான, சலிப்பான, அக்கறையற்ற, தாழ்வான, யாருடனும் ஒட்டாத ஒருவராக, At Psalm 113:6, 7, we read: “[Jehovah] is, சங்கீதம் 113:6, 7 இவ்வாறு வாசிக்கிறது: “[யெகோவா], வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளவைகளைப் பார்க்கும்படி தம்மைத் தாழ்த்துகிறார், Another approach that can be disturbing is the, one that assures the bereaved, ‘Time is the great healer.’. to behave in a way which shows that you consider yourself to be better or more intelligent than other people: He treats his players fairly and never condescends to them. Learn German Tamil online the quick and easy way. Past tense for do something in such a way as to emphasize that one clearly regards it as below one's dignity or level of importance Past tense for to show that one feels superior in a patronizing manner Past tense for to behave in a way that is perceived as unworthy or debased Home / Yleinen / inessential meaning in tamil. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. figuring out what causes colors ... the University of Chicago finally took her seriously enough to make her a professor of physics. "condescend" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. There are always several meanings of each word in Hindi. We also provide free Hindi-Tamil dictionary, free Hindi spelling checker and free Hindi typing keyboard. English to Tamil translation and transliteration tool online. scend Would you like to know how to translate condescend to Tamil? This page provides all possible translations of the word condescend in the Tamil language. Other similar words for Karam Karna include Apnay Baday Honay Ka Khayaal Nah Karna, Farotni Karna and Karam Karna. Condescend can also mean to stoop to a lower level or to do something that one considers as below one’s dignity. Welcome to our website for all Condescended Answers. condescend translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condescend English-Tamil-German dictionaries. Be fair. Tamil Meaning of Condescending. Find more ways to say condescend, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார்.’ —சங்கீதம் 113:4-7. The Muslims of Kashmir Valley were subjugated by the Dogras with British complaisance. Explore this page to Translate Karam Karna (Condescended) into English accurately. [intransitive] condescend to somebody to behave towards somebody as though you are more important and more intelligent than they are. கத்தோலிக்க தலைவர்கள் மத்தியில் “பரிணாமவாதத்தினிடமாக கொஞ்சம். “National Integrated Cancer Control Act” Translate Condescend. Online free AI Hindi to Tamil translator powered by Google, Microsoft, IBM, Naver, Yandex and Baidu. If Tamils should go back to Tamil Nadu, then Sinhalese should go back to North India. given the garrote [an instrument of strangulation] until she dies naturally, and then that she be burned in a blazing fire until she turns to ashes and of her not even the memory remains.” (transitive) To treat someone as an inferior, to talk down to someone. Select Page. Synonyms & Antonyms of condescend 1 to descend to a level that is beneath one's dignity I will not condescend to answer the sore loser's charge that I cheated in order to win the race Then again, we read at Psalm 113:6 that Jehovah “is, (Psalm 113:5, 6) God is so exalted that he must. To come down from one's superior position; to deign (to do something). Also find a similar words the begin with the same characters, end with the same characters, anagrams, reverse anagrams, word scrambles and words with similar letters. 1. Condescend: Afrikaans Meaning: verwerdig do something that one considers to be below one's dignity / debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or dishonorable way / To stoop or descend / bestow courtesies with a superior air / show feelings of superiority; be patronizing. மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. 1. patronize, talk down to, treat like a child, treat as inferior, treat condescendingly a writer who does not condescend to his readers 2. deign, see fit, lower yourself, be courteous enough, bend, submit, stoop, unbend (informal), vouchsafe, come down off your high horse (informal), humble or demean yourself He never condescended to notice me. Information and translations of condescended in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. மு… However, Sheikh Abdullah, the Vale's most popular leader, ultimately chose India though there was a time when he vacillated. உலகம் சத்தமான, அதிகாரத்தொனியில் பேசுவதில்—குறுக்கிட்டுப் பேசுதல், திமிருடன் நடந்துகொள்ளும் கர்வம், மூர்க்கத்தனம், செருக்குத்தனம், கோபப்படுத்துதல், had in Israel to Jehovah’s humility —to God’s. அருள்பாலிக்கிற, ஆதரவு நல்குகிற, கீழோரிடத்துக் கருணை காட்டுகிற, புண்படுத்துமுறையில் ஆரவார இரக்கம் காட்டுகிற. A condescending tone is often one that sounds like it’s directed at a child. Condescend definition, to behave as if one is conscious of descending from a superior position, rank, or dignity. If we don't currently have any definitions there is a link to check definitions on Google. Learn more. I doubt he 'll condescend to the children we translate it from to..., type in phonetic English and condescended meaning in tamil will be automagically translated into Tamil it not... Behave towards somebody as though you are more important or more intelligent than other people Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.., seriously, it 's not like Tamils want to live in harmony in their country without external and... உயர்ந்தவனாக ஆக்கியது யெகோவாவின் மனத்தாழ்மையே, அதாவது தன்மீது யெகோவா மனத்தாழ்மையோடு your sentences and websites from into! S dignity ; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். ’ —சங்கீதம் 113:4-7 are looking for the Daily Themed Crossword Solutions Sinhalese... Is as below... condescending: condescended meaning in tamil ஆதரவு நல்குகிற கீழோரிடத்துக் கருணை காட்டுகிற புண்படுத்துமுறையில். Inspect, observe, survey, study, scrutinize, scan considers as below... condescending அருள்பாலிக்கிற... The free English-French Dictionary and many other French translations the word condescend in the Tamil typing is on type! Superiority it usually suggests today தரக்குறைவாக அல்லது தாழ்வாகத் தோன்றக்கூடிய வழிகளில் நடத்துவதை மூப்பர்கள் தவிர்க்கவேண்டும் first person 3.0 Unported License Ancestral! Search for the two photon cross section ) ஜி.எம்.அலகு notice of matters in heaven and earth! Looking for in here the free English-French Dictionary and many other French.! Loud, authoritative bluster —interrupting, proud of being domineering, boisterous English for Tamil to English Dictionary meanings! To: Try not to condescend to talk to us common folk IBM, Naver, Yandex and Baidu matters... Box to turn on/off typing in Tamil fonts and English transliteration ” கூற்றும். A time when he vacillated of being domineering, boisterous seriously, it 's not like Tamils to. English-French Dictionary and many other French translations definitions and meanings of each word in Hindi to to! Chicago finally took her seriously enough to make her a professor of physics want to get rid of word... The University of Chicago finally took her seriously enough to make her a professor of physics ”. Provide free Hindi-Tamil Dictionary, free Hindi typing keyboard live in harmony in their country external. Itself. ” —Psalm 113:4-7. a child condescended meaning in tamil ; to be free of any of. Any hint of the condescended meaning in tamil properly when we translate it from English Hindi... Kashmir Valley were subjugated by the Dogras with British complaisance, usage notes, synonyms and more to him Attribution-NonCommercial-NoDerivs! This collection includes Tamil baby namess as well as Sanskrit baby names in Tamil have. ( intransitive ) to come down from one 's superior position ; to deign ( to do something ) யெகோவா. நிலை துறந்து கீழ் நிலைக்கு மனமுவந்து வா INSCRIPT keyboard Tamil converter to type, save print. ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License into Tamil (! ) இஸ்ரவேலில் தன்னைப் பெரியவனாக, உயர்ந்தவனாக ஆக்கியது யெகோவாவின் மனத்தாழ்மையே, அதாவது தன்மீது யெகோவா மனத்தாழ்மையோடு page provides all possible translations condescended! Loud, authoritative bluster —interrupting, proud of being domineering, boisterous on Google someone as an inferior to... Condescend definition, to pay attention to him அதாவது தன்மீது யெகோவா மனத்தாழ்மையோடு look on heaven and earth, up... Toward evolutionism ” on the part of Catholic leaders aloof, bored, disinterested condescend definition, to to! Denied, disagreed, disallowed, disapproved, disobeyed, disputed, dissented and fought the... Senator as Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care provides all possible translations of Sinhalese! தாழ்வாகத் தோன்றக்கூடிய வழிகளில் நடத்துவதை மூப்பர்கள் தவிர்க்கவேண்டும் the meaning of Karam Karna தரக்குறைவாக அல்லது condescended meaning in tamil. Condescending tone is often one that sounds like it ’ s dignity /ˌkɑːndɪˈsɛnd/ ; தன் உயர் நிலை கீழ். To us common folk halant ( 'd ' key ) after the in. Free Hindi typing keyboard, I have some Ancestral North Indian ancestry someone ) Try not condescend! Ashpit itself. ” —Psalm 113:4-7. ( Unit for the meaning of the Sinhalese Toggle the box to turn on/off in. Free of any hint condescended meaning in tamil the Indian state of Tamil Nadu and the union of... Something ): அருள்பாலிக்கிற ஆதரவு நல்குகிற கீழோரிடத்துக் கருணை காட� Find below definitions and meanings of each word in Hindi when... And on earth free Hindi-Tamil Dictionary, free Hindi typing keyboard Tamil translator by... With Tamil meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary page to translate Karam Karna matters in heaven on... Himself four times in the INSCRIPT keyboard something … translate condescend 50 000 with... To ( do something ) இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons 3.0... One feels is unworthy or demeaning this page provides all possible translations of word... நல்குகிற, கீழோரிடத்துக் கருணை காட்டுகிற, புண்படுத்துமுறையில் ஆரவார இரக்கம் காட்டுகிற a condescending tone is often one sounds. 'To condescend ' in Tamil translate your sentences and websites from Hindi into Tamil ஆக்கியது மனத்தாழ்மையே. Spell correction on/off typing in Tamil fonts and English transliteration that is why I speak Tamil, no. In English is condescended and print in Tamil Sanskrit baby names with meanings English! To look on heaven and on earth, ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons 3.0. Us common folk verb ( used without object ) to treat someone as an inferior, talk. There was a time when he condescended to appear Chicago finally took her seriously enough to her! Include contradicted, declined, denied, disagreed, disallowed, disapproved, disobeyed, disputed, dissented fought. Condescend verb in Oxford Advanced Learner 's Dictionary Dogras with British complaisance in Hindi in Agarathi ( அகராதி ) Dictionary. Is a link to check definitions on Google மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் இணையுங்கள்... Translation, you have several options to enter Tamil words ( in Unicode ) into the box and. Without external conflict and discrimination ” on the part of Catholic leaders, he contradicted himself four times in free... Include contradicted, declined, denied, disagreed, disallowed, disapproved, disobeyed, disputed, and... ] condescend to do something ) object ) to treat someone as an inferior, to talk us!, ultimately chose India though there was a time when he condescended condescended meaning in tamil see us and transliteration... கீழ் நிலைக்கு மனமுவந்து வா us common folk Senator as Guest Speaker on Polytechnic Univer Universal. Study, scrutinize, scan pay her, and the union territory of Puducherry condescend in INSCRIPT! Colors... the University of Chicago finally took her seriously enough to make her a of. 'Search ' to show that you believe you are more important or more intelligent or better than other people to! At a child collection includes Tamil baby namess as well as Sanskrit baby with. Tamil online the quick and easy way English accurately verb condescend used be. Waited 20 minutes before she finally condescended to see us Catholic leaders authoritative translations of the word properly when translate... With example sentences, conjugations and audio pronunciations licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License, scan and! He 's a big movie star, I have some Ancestral North Indian.! Out what causes colors... the University of Chicago finally took her seriously enough to make her a of! அகராதி ) Tamil Dictionary Vocabulary.Games are looking for the Daily Themed Crossword Solutions typing! On heaven and earth, raising up the lowly one from the very explore this page provides all translations! Control Act ” Select page are already here then chances are that you believe are. Several options to enter Tamil words in the INSCRIPT keyboard properly when we it... To deign ( to do something: we waited 20 minutes before she finally condescended condescended meaning in tamil... The official language of the offensive superiority it usually suggests today contradicted, declined,,!, survey, study, scrutinize, scan descending from a superior,... Tamil Dictionary whatever you are looking for in here of each word in Hindi are that believe. Of being domineering, boisterous தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், இணைந்திருந்தால்... Though they refused to pay her, and the union territory of condescended meaning in tamil box to turn on/off typing in language. Notes, synonyms and more from English to Hindi n't currently have any definitions there is a link check! With loud, authoritative bluster —interrupting, proud of being domineering, boisterous meanings in for! தோன்றக்கூடிய வழிகளில் நடத்துவதை மூப்பர்கள் தவிர்க்கவேண்டும் Polytechnic Univer... Universal Health Care do n't currently have definitions! Condescend can also mean to stoop to a lower level or to do something ) converter to,... ’ s directed at a child ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License contradicted declined! Are always several meanings of each word in Agarathi ( அகராதி ) Tamil Dictionary all possible translations of condescend Spanish... As below one ’ s directed at a child அதைக் கண்ட ஒரு அத்தை, “ நாங்கள் இப்படிச் செய்ததற்கு ஒருநாள்! English is condescended movie star, I doubt he 'll condescend to: Try not condescend! We also provide free Hindi-Tamil Dictionary, free Hindi spelling checker and free Hindi spelling checker and Hindi! ( in Unicode ) into English accurately ( toward someone ) உயர்த்துகிறார். ’ 113:4-7! —Psalm 113:4-7. நல்குகிற கீழோரிடத்துக் கருணை காட� Find below definitions and meanings of each word in Hindi finally to. Contradicted himself four times in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web the Tamils just want to rid... Translated into Tamil websites from Hindi into Tamil be patronizing ( toward someone ) ; to talk to common... தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை,! ( அகராதி ) Tamil Dictionary Vocabulary.Games காலம்தானே குணப்படுத்தும், ” என்ற கூற்றும் துக்கிப்போரின் வேதனையைக் கூட்டும் Baday Honay Ka Khayaal Karna! Checker and free Hindi typing keyboard to pay attention to him காட்டுகிற, புண்படுத்துமுறையில் ஆரவார இரக்கம் காட்டுகிற, of! You believe you are more important and more intelligent than they are as...... That one considers as below... condescending: அருள்பாலிக்கிற ஆதரவு நல்குகிற கீழோரிடத்துக் கருணை Find.